Ontdek Oostende te voet. Kies uit ons aanbod of vraag ons naar een wandeling op uw maat en interesses.

Wandeling ‘Ostend Street Art’

Ontdek de gigantische muurschilderingen en interventies in de binnenstad. Al deze indrukwekkende werken zijn permanent te bewonderen.
De wandeling start aan het Toerismebureau en via het Achturenplein en de Koninginnelaan bereikt de gids het eindpunt, het stadhuis van Oostende.

» Reserveer

In het spoor van de Roeschaard

De wandeling volgt het verhaal uit de roman ‘De Roeschaard’, van de Oostendse schrijver Gaston Duribreux.
Op haar sterfbed vertelt Mette aan haar zoon Manjerick dat zijn vader niet door een ongeluk op zee verdronken is, maar vermoord en overboord gegooid werd. Manjerick gaat 20 jaar na de feiten op onderzoek en wil recht doen geschieden. Hoe reageert de vissersgemeenschap hierop en welke rol speelt de roeschaard, de mythische kwelduivel, hierin?
Start: ‘Vissersplein’, einde aan het houten staketsel, duur: 2 uur.

» Reserveer

Stadskernwandeling

Op en binnen het tracé van de verdwenen Oostendse stadswallen maakt u kennis met het hart van een moderne badstad die, naast haar toeristische en diensteninfrastructuur, ook haar martiem en koninklijk verleden presenteert. Dat hart klopt tussen de Albert I-Promenade, de Visserskaai, de Vindictivelaan en de Hendrik Serruyslaan.

» Reserveer

Koninklijke wandeling

Deze wandeling behandelt de invloed van het Belgische koningshuis op de groei en de faam van de badstad Oostende. Ingrediënten zijn o.a. urbanisme & architectuur, binnen- en buitenlandse politiek, amoureuze & anekdotische referenties.

De wandeling heeft twee mogelijke parcours:

» Reserveer

Visserskaaiwandeling

Tijdens een zilte wandeling aan de westkant van de havengeul ontdekt de deelnemer de boeiende aspecten van actuele en historische haven- en visserijbedrijvigheden met onder meer: het voormalige opleidingsschip Mercator, de laatste IJslandtrawler O.129 Amandine, het directiegebouw DAB Vloot, het Noordzeeaquarium, de vistrap & de kustvisserij, het Westerstaketsel en de nieuwe havendammen.

» Reserveer

Oosteroever Vuurtorenwandeling

Aan de oostkant van de havengeul rond de Oostendse vuurtoren ‘Lange Nelle’ is er een apart leefwereldje te ontdekken.
In het visserijdok liggen vissersschepen aangemeerd. De deelnemer krijgt heel wat weetjes over het visserijgebeuren, de vistechnieken, de quota, de soorten vis en de vishandel. Je verneemt ook meer over de offshore-activiteiten voor de windmolenparken op zee.
Ook stadsontwikkeling hier komt aan bod.

» Reserveer

Oosteroever militair-wandeling

De huidige havengeul is eind 16de eeuw ontstaan in aanloop naar het fameuze Beleg van Oostende (1601-1604). Sindsdien kende de Oosteroever periodiek een militaire geschiedenis waarbij Oostende vaak als oorlogshaven fungeerde. Verscheidene monumenten, locaties en straatnamen getuigen hiervan, o.a. : Halve Maan, Spinoladijk, Buskruitstraat, Fort Napoleon, HMS Vindictive, bunkers uit WO I en WO II en de Koude Oorlog.

» Reserveer

James Ensorwandeling

Deze wandeling focust op James Ensor, Oostendes meest bekende kunstenaar. We volgen zijn leven en werk via zijn favoriete plaatsen in de binnenstad. Van het vernieuwde James Ensorhuis en gloednieuwe belevingscentrum tot aan Mu.ZEE of omgekeerd. Bezoek aan de musea niet inbegrepen.
Een verkorte wandeling met een museumbezoek kan ook aangevraagd worden.

» Reserveer

Markante vrouwenwandeling

Heel wat bekende vrouwen zijn afkomstig van Oostende, verbleven er of woonden en werkten er: aartshertogin Isabella, koningin Louise-Marie, prinses Marie-José, schilderes Euphrosina Beernaert, Liliane Baels huwde met Leopold III, koningin van het visserslied Lucy Loes, schrijfster Charlotte Mutsaers, enz.

» Reserveer

In het spoor van de zeebonk

Onder meer via het werk (etsen, schilderijen, tekeningen) van de Duitse kunstenaar Julius Collen Turner wordt het levendige Oostendse vissersleven voor WOII opgeroepen. Dat speelde zich af in het oude Oostendse visserskwartier begrensd door de Visserskaai en achterliggende straten. Komen aan bod: vlucht uit Oostende, Paster Pype, de IJslandvaart, het leven op de kade en nabij de vismijn, de vele cafeetjes, het bijgeloof en de lapnamen, de grote armoede, ... Een boeiende tocht naar de ziel van de Oostendse visser.

» Reserveer

Beeldenwandeling

Vele kunstenaars, al of niet tijdelijk of definitief neergestreken in de stad, lieten hier hun creaties na: Zeeliedenmonument, ‘Dikke Matille’ alias De Zee, Rock Strangers, de Communicatiemedia, Buste Lucy Loes, Ensorbuste, de vier elementen, de Wind, de Ruimtelijke Zelfstandigheid, enz.

» Reserveer

Spuikomwandeling

De deelnemer verneemt heel wat over de vroegere en huidige functies van de spuikom. Wandelend in de richting van Bredene geniet hij/zij van het waterlandlandschap met specifieke fauna en sportbeoefening en de ‘petite histoire’ van de omliggende wijken.

Van de wandeling bestaan twee versies:
- Spuikomwandeling Natuur & Historisch
- Spuikomwandeling met oesterdegustatie (speciale regeling)

» Reserveer Natuur & Historisch
» Reserveer met oesterdegustatie

Petit Nice tot Petit Paris

De gids vertelt je de geschiedenis van de westelijke uitbreiding van de stad en toont je de fraaiste gevels uit de belle époque en het interbellum.

» Reserveer

Erfgoed met smaak-wandeling

Tijdens deze wandeling maak je op een smaakvolle manier kennis met prachtige erfgoedlocaties en ontdekt u een aantal bijzondere panden.

» Reserveer

Oostende onder water-wandeling

In 1953 werd de stad voor het laatst door een vernietigende storm geteisterd die in Nederland 1836 doden eiste. Met de gids volgt je in beeld en woord het spoor van de ravage en krijg je te horen hoe onze kust zich voorbereidt op een 1000– jarige storm en de te verwachten zeespiegelrijzing

» Reserveer

Hugo Clauswandeling

De gids volgt het spoor van de jonge Hugo Claus door de stad en houdt halt bij de locaties die een rol hebben gespeeld in z‘n adolescentenjaren aan zee en of in het latere werk van de kunstschilder. Hugo Claus maakte in de Stad aan Zee kennis met de toen nog rijke bioscoopcultuur, de boksring, de (vissers)cafés, het werk van James Ensor en z‘n eerste vrouw Elly Overzier. De ultieme lotsverbondenheid tussen Claus en de stad wordt bezegeld met zijn asverstrooiing voor de kust van Oostende. De 2 uur durende wandeling wordt gestoffeerd met roman-, brief- en poëziefragmenten, anekdotes en biografische gegevens.

» Reserveer

Nog meer wandelingen op aanvraag
 • A l‘Ostendaise
 • Architectuurwandeling (belle époque, interbellum, na 1945
 • Armoe Troef
 • Begraafplaatwandelingen (Nieuwpoortsesteenweg, Stuiverstraat, Stene-Dorp, Mariakerke, Zandvoorde)
 • In het Spoor van schrijvers en dichters
 • Knoefelwandelingen met hapje en drankje
 • Leopoldparkwandeling
 • Marvin Gaye-Freddy Cousaert-wandeling
 • Napoleonwandeling
 • Van Melkkoe tot Witte Olifant
 • Verborgen plekjes in Oostende
 • Vuurtorenwijk alias Opex
 • Wijkwandelingen (Stene-dorp, Konterdam-Meiboom, Raversijde, Zandvoorde, Westerkwartier, Vuurtorenwijk/Opex, Hazegras)
 • Zeeheldenwandeling

» Reserveer

Inlichtingen & Voorwaarden

De officiële COVID 19- maatregelen zijn van toepassing. Gidsaktiviteiten voor groepen zijn onder bepaalde voorwaarden weer toegelaten.
Maximaal 25 personen per groep (inclusief gids)
Voor fietstochten is de groep beperkt tot 15 personen (inclusief gids)
Contacteer ons op info@oostendeahoy.be voor meer informatie.

Een standaardwandeling duurt meestal 2 uur. U kunt een kortere wandeling vragen of kiezen voor een beknopter of langer bezoek.

Voor een standaardwandeling van twee uur betaalt u € 70,00. Per bijkomend uur moet € 35,00 betaald worden.
Prijzen voor wandelingen of bezoeken korter dan 2 uur worden afgesproken bij de reservatie.

De aanvrager kan te allen tijde de gereserveerde gidsbeurt kosteloos annuleren tot 3 dagen voor de gidsbeurt. Latere annulaties: in dit geval vergoedt de aanvrager de kosten die de organisator heeft geleden: - annulatie 1 of 2 dagen vóór de gidsbeurt ; € 15/ per gids - annulatie op de dag van de gidsbeurt of bij het " niet-opdagen" van de groep ; prijs van de gidsbeurt. De gids wacht de groep op tot 60 minuten na het uur van de aanvraag. De prestatie van de gids begint op het afgesproken uur. Eventuele wachttijd wordt als prestatie beschouwd.

We aanvaarden voor uw comfort en dat van onze gidsen per groep maximaal 25 personen. Bent u met een uitzonderlijk grote groep?
Geen nood, de Oostendse Gidsenkring heeft genoeg ervaring en competente gidsen.

Gidsenkring Oostende - Lange Nelle
HTML     CSS