Bezoeken

 • Mercator
  Voormalig opleidingsschip van de Belgische koopvaardijvloot. Het schip heeft heel wat te vertellen, want door de jaren heen voer het op bijna alle wereldzeeën.
   Wegens onderhoudswerken tot midden 2017 niet bezoekbaar
 • Amandine
  Bezoek aan de IJslandvaarder, laatste getuige van de roemrijke “ Oostendse Ijslandvaart ".
   
 • Ensorhuis - Het museum is wegens vernieuwingswerken gesloten tot juli 2018
  Een bezoek aan het Ensorhuis is een reis naar de vroegere 20ste eeuw, naar de leefwereld van James Ensor
  Resevaties voor Ensorhuis uitsluitend via Mu.Zee/Ensorhuis tel.059/242191
  Maximum bezoekers per groep: 20 personen
   
 • De neogotische decanale St.-Petrus- en Pauluskerk en het praalgraf van de 1ste Belgische koningin Louise-Marie d’Orléans
   
   
 • O.-L.-Vrouw -ter -Duinenkerk
  Daterend uit de 17de eeuw  en toegewijd aan O.-L.-V. -ter-hemel opgenomen maar omwille van zijn ligging werd de kerk later het Duinenkerkje genoemd. Is gered van de sloop eind 19de eeuw door tussenkomst van archeologen en kunstenaars ( o.a James Ensor)
   
 • Stadsmuseum
  De eerste koninklijke residentie waar men door het boeiende levensverhaal van Oostende wordt geleid.
   
 • Kursaal
  Het gerenoveerde Kursaal van architect Leon Stynen.
   
 • Mu.Zee
  Museum van 19de tot 20ste-eeuwse en hedendaagse kunst alsook Oostendse meesters waaronder James Ensor, Leon Spilliaert, Jan Declerck
   
 • Villa Les Zephyrs in Westende
  Gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. Hier maakt de bezoeker er kennis met de sfeer van het dagelijkse leven uit die periode, de geschiedenis van het kusttoerisme en het verhaal van Westende –Bad in het bijzonder
  Reservatie gids uitsluitend via Dienst Toerisme Westende; tel. 059 31 98 28,  fax 059 31 11 95
   
 • Kusthistories in Middelkerke
  Voormalig postgebouw waarin de geschiedenis van het ontstaan en de groei van het kusttoerisme wordt belicht. Reservatie gids uitsluitend via Dienst Toerisme Middelkerke ,tel. 059  30 03 68 
 • RAVERSYDE Atlantikwall / ANNO 1465 / Natuurpark :
  Op Raversyde kan u een begeleid bezoek brengen aan de Atlantikwall, verhaal WO I & WO II en ANNO 1465, de middeleeuwse site Walraversijde en archeologisch museum.
  Open van : 21 maart t.e.m. 15 november 2015.
  In 2016 van 19 maart tot 13 november.
  Reservatie gids uitsluitend via Raversyde: tel. 059 70 22 85.

  Cultuurcentrum De Grote Post

 • Het cultuurcentrum De Grote Post is gehuisvest in een beschermd, karaktervol, modernistisch gebouw dat ontworpen werd door Gaston Eysselinck en decennia lang dienst deed als Postgebouw. Het sloot haar deuren in 1999, maar heropende als bruisend Cultuurhuis in december 2012. Zowel Oostendenaars als bezoekers van de stad, raken geïntrigeerd door het gebouw met haar rijke geschiedenis.

  De gidsen verzorgen de rondleidingen in CC De Grote Post. Zij beschikken over een gegronde kennis van de architect Gaston Eysselinck en verdiepen zich meer en meer in de historiek van het gebouw. Deze kennis wordt gecombineerd met nieuwe informatie over de renovatie- en restauratiewerken en het huidige gebruik van het gebouw als Cultuurcentrum. Er werd op voorhand een vaste route door het gebouw uitgestippeld, waarbij elke groep dezelfde informatie krijgt.
  Reservaties uitsluitend via het Uitloket cc De Grote Post, tel. 059 33.90.00 of email: uit@oostende.be
  Meer info; www.degrotepost.be/publiekswerking