Activiteiten

Activiteiten

 

VRIJDAG 29 DECEMBER 2017:
‘Daniël, mijn vriend’ van GASTON DURIBREUX
geïllustreerde lezing door Stefaan Pennynck

Stefaan Pennynck (°Oostende, 1963) is licentiaat in de politieke wetenschappen en verwoed kunst- en erfgoedliefhebber. Hij volgde diverse leergangen Nederlandse en Engelse letterkunde en literatuurgeschiedenis aan de Universiteit Gent, alsook de opleiding voor erfhoeder in 2012-2013.
Vanuit een bijzondere interesse voor cultuurgeschiedenis en literatuur doet hij in het licht van het (bewaken van) immaterieel erfgoed onderzoek naar de waardevolle, maar deels vergeten Oostendse schrijver Gaston Duri-breux. Over deze ‘romancier van de zee’ (1903-1986) schreef hij het essay “Daniël, mijn vriend. Voorstelling en analyse van een kortverhaal van Gaston Duribreux als literair document van de bezetting in Mariakerke tijdens WOI”, waarbij dit semi-autobiografisch literair docu-ment cultuurhistorisch geanalyseerd wordt (topografisch, de site Mariakerke in 1917, psychologisch, ethisch en gesitueerd binnen het literair werk van G.Duribreux). Over dit en ander werk van Duribreux ver-schenen van hem ook artikels in het tijdschrift van de Oostendse Heemkring De Plate. Voor Drijf-hout schreef hij het fictief verhaal “Villa Bagatelle: maritiem literair walhalla aan zee” over het familiepension van de hotelier-schrijver Duribreux.

Afspraak: 19.30 uur Spaans Huisje, Christinastraat 67, Oostende
Maximaal 25 personen - Leden: gratis & niet-leden: € 2,5
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand.
op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be

 

VRIJDAG 19 JANUARI 2018:
BELGISCHE MARINE ’DE ZEEMACHT’
ZEVENTIG JAAR IN OOSTENDE & ELDERS
geïllustreerde lezing door Piet

De Marine betekende vroeger heel wat in en voor Oostende , vooral in de tweede helft van de 20ste eeuw. Zij was één van de drie mari-tieme pijlers die toen het karakter en belang van de havenstad bepaalden en, goed ingebur-gerd, mee zorgde voor animatie allerlei.
De Marine was ook elders in België en er buiten gebaseerd .
Piet (°1937) was in 50% van deze periode ‘in dienst’. Hij had een gevari-eerde en interessante loopbaan, kende nog de ‘pioniers’ en ‘oude gloriën, zowel personen als schepen, locaties en uitrusting. Anderzijds was hij rechtstreeks betrokken bij de modernisering en (r)evolutie vanaf de jaren zeventig. Zijn persoonlijke ervaringen en relaties in deze ‘andere tijden’ lopen als een rode draad door een deel van het verhaal van "De Zeemacht".

Afspraak: 19.30 uur Spaans Huisje, Christinastraat 67, Oostende
Maximaal 30 personen - Leden: gratis & niet-leden: € 2,5
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand.
op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be

WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018:
BEZOEK aan HET VLOT -
KUNST IS (NIET) EENZAAM

We brengen  een bezoek aan de he-dendaagse kunsttentoonstelling Het Vlot - Kunst is (niet) eenzaam met de curatoren Jan Fabre en Joanna De Vos. 73 (inter-)nationale gevestigde maar ook opkomende kunstenaars tonen werk - van beeldende kunst over film, tekst, tot performances en dit op meer dan 20, soms verrassen-de locaties in onze stad. De drama-turgie van de tentoonstelling vertrekt in Mu.ZEE met een onderzoek van het Vlot van de Medusa van Théodore Géricault en het utopische vlot van Jan Fabre. Alle kunstwerken zien binnen de toegemeten tijd, kan niet. De keuze laten we over aan de be-geleidende gids(en).

Afspraak: 10.00 uur Mu.ZEE, Romestraat 11, Oostende
Maximaal 25 personen - Leden: €10 & niet-leden: € 12,5 (toegang + gids)
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand.
op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be
Inschrijving definitief na overschrijving van € 10/12,5 per persoon op Lange Nelle vzw BE91 3800 0491 8476 met vermelding ‘Vlot & aantal personen’.

VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018:
‘VISSERSOPSTAND 1887’
Geïllustreerde lezing met muzikale omlijsting door Doris Klausing

Deze lezing is gebaseerd op Doris’ nieuwe historische ro-man ‘Tot elke prijs’. Doris Klausing beschrijft in haar boek het verhaal van een vissersfamilie die ten tijde van de Vis-sersopstand probeert te overleven. De roman is gebaseerd op historische feiten. Tijdens die opstand vielen vijf doden en acht zwaargewonden door de kogels van de Burger-wacht. De auteur tekent in haar roman het Oostende op het einde van de negentiende eeuw. De kroostrijke vissersbe-volking leefde er in de grootste armoede, dit in schril con-trast met het mondaine leven van de beau monde die Oost-ende als geprefereerd kuuroord koos in het spoor van ko-ning Leopold II.
De Oostendse vissers konden met hun zeilvaartuigen ook niet op tegen de stoomschepen van de Engelsen, die hun goedkopere vis in de Oostendse mijn aanboden en daarbij ook nog eens onze vissers op zee hinderden met hun uitge-zette drijfnetten. Het is Klausings tweede boek. In 2015 ver-scheen al 'Pekel en Kabeljauw', een roman over de IJsland-vaart. 'Tot elke prijs' telt 202 bladzijden, kost 20 euro en is uitgegeven bij Zorro Books.

Afspraak: 19.30 uur in Jeugdherberg ’De Ploate’, Langestraat 72, Oostende
Leden: gratis & niet-leden: € 2,5
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand.
op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be

ZATERDAG 17 MAART 2018:
WANDELING ‘IN HET SPOOR VAN CORMAN’
O.l.v. Martine Hennin

Oostendenaar Mathieu Corman was een legen-darische boekhandelaar uit de Adolf Buylstraat bij wie heel wat beroemde klanten over de vloer kwamen. Hij was ook journalist, auteur en schrijver, saloncommunist, verzetsstrijder en eeuwige globetrotter. Zijn boekhandel is altijd een ontmoetingsplaats geweest voor kunste-naars, schrijvers, wetenschappers en mensen uit de theaterwereld. Veel van die mensen woonden dan ook in Oostende. James Ensor, Karel Jonck-heere, Hugo Claus, Stefan Zweig, Joseph Roth enz. Een deel van die Oostendse clan zullen we op onze wandeling tegenkomen, in de vorm van hun woon- en werkplaatsen. Via architectuur, kunst en literatuur uit het interbellum breien we deze wandeling aan elkaar. Maar we blijven in het spoor van Corman.

Afspraak: 10.30 uur (Zaak Maury), Adolf Buylstraat 51, Oostende
Einde omstreeks 12.15 uur aan Hotel Leopold in de L. Spilliaertstraat
Maximaal 25 personen - Leden: gratis & niet-leden: € 2,5
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand.
op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be