Activiteiten

Activiteiten

 

WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018:
BEZOEK aan HET VLOT -
KUNST IS (NIET) EENZAAM

We brengen  een bezoek aan de he-dendaagse kunsttentoonstelling Het Vlot - Kunst is (niet) eenzaam met de curatoren Jan Fabre en Joanna De Vos. 73 (inter-)nationale gevestigde maar ook opkomende kunstenaars tonen werk - van beeldende kunst over film, tekst, tot performances en dit op meer dan 20, soms verrassen-de locaties in onze stad. De drama-turgie van de tentoonstelling vertrekt in Mu.ZEE met een onderzoek van het Vlot van de Medusa van Théodore Géricault en het utopische vlot van Jan Fabre. Alle kunstwerken zien binnen de toegemeten tijd, kan niet. De keuze laten we over aan de be-geleidende gids(en).

Afspraak: 10.00 uur Mu.ZEE, Romestraat 11, Oostende
Maximaal 25 personen - Leden: €10 & niet-leden: € 12,5 (toegang + gids)
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand.
op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be
Inschrijving definitief na overschrijving van € 10/12,5 per persoon op Lange Nelle vzw BE91 3800 0491 8476 met vermelding ‘Vlot & aantal personen’.

VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018:
‘VISSERSOPSTAND 1887’
Geïllustreerde lezing met muzikale omlijsting door Doris Klausing

Deze lezing is gebaseerd op Doris’ nieuwe historische ro-man ‘Tot elke prijs’. Doris Klausing beschrijft in haar boek het verhaal van een vissersfamilie die ten tijde van de Vis-sersopstand probeert te overleven. De roman is gebaseerd op historische feiten. Tijdens die opstand vielen vijf doden en acht zwaargewonden door de kogels van de Burger-wacht. De auteur tekent in haar roman het Oostende op het einde van de negentiende eeuw. De kroostrijke vissersbe-volking leefde er in de grootste armoede, dit in schril con-trast met het mondaine leven van de beau monde die Oost-ende als geprefereerd kuuroord koos in het spoor van ko-ning Leopold II.
De Oostendse vissers konden met hun zeilvaartuigen ook niet op tegen de stoomschepen van de Engelsen, die hun goedkopere vis in de Oostendse mijn aanboden en daarbij ook nog eens onze vissers op zee hinderden met hun uitge-zette drijfnetten. Het is Klausings tweede boek. In 2015 ver-scheen al 'Pekel en Kabeljauw', een roman over de IJsland-vaart. 'Tot elke prijs' telt 202 bladzijden, kost 20 euro en is uitgegeven bij Zorro Books.

Afspraak: 19.30 uur in Jeugdherberg ’De Ploate’, Langestraat 72, Oostende
Leden: gratis & niet-leden: € 2,5
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand.
op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be

ZATERDAG 17 MAART 2018:
WANDELING ‘IN HET SPOOR VAN CORMAN’
O.l.v. Martine Hennin

Oostendenaar Mathieu Corman was een legen-darische boekhandelaar uit de Adolf Buylstraat bij wie heel wat beroemde klanten over de vloer kwamen. Hij was ook journalist, auteur en schrijver, saloncommunist, verzetsstrijder en eeuwige globetrotter. Zijn boekhandel is altijd een ontmoetingsplaats geweest voor kunste-naars, schrijvers, wetenschappers en mensen uit de theaterwereld. Veel van die mensen woonden dan ook in Oostende. James Ensor, Karel Jonck-heere, Hugo Claus, Stefan Zweig, Joseph Roth enz. Een deel van die Oostendse clan zullen we op onze wandeling tegenkomen, in de vorm van hun woon- en werkplaatsen. Via architectuur, kunst en literatuur uit het interbellum breien we deze wandeling aan elkaar. Maar we blijven in het spoor van Corman.

Afspraak: 10.30 uur (Zaak Maury), Adolf Buylstraat 51, Oostende
Einde omstreeks 12.15 uur aan Hotel Leopold in de L. Spilliaertstraat
Maximaal 25 personen - Leden: gratis & niet-leden: € 2,5
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand.
op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be