Overzicht van de komende activiteiten en lezingen

Lezingen & Bezoeken -------------------------------------------

VRIJDAG 14 DECEMBER 2018

OP STAP IN OOSTENDE TUSSEN 1830 - 1853
Lezing met behulp van de eerste kadasterplannen door JP Ragaert
o.l.v. JP RAGAERT
Leon Spilliaert

We gaan op stap in Oostende waarbij we gebruik maken van de primitieve kadasterplannen, opgemaakt rond 1830. Vooraleer onze tocht aan te vangen proberen we eerst vertrouwd te raken met het toenmalig stadsbeeld. Hiervoor raadplegen we onder andere het gereduceerd kadasterplan van 1853. Om de vesting beter te begrijpen bekijken we nog de maquette van Oostende, die deel uitmaakte van de collectie van Lodewijk XIV. We bespreken verder kort de veranderingen aan de vesting tot we de versterkte stad van 1830 herkennen.

We starten onze wandeltocht aan de Koninklijke Residentie. We gaan eerst naar de zeedijk, met de vuurtoren en enkele houten gebouwen waaronder de Kursaal. Dan trekken we de stad in, passeren de Westpoort, de Grote Markt en de Handelsdokken . We lopen door het Hazegras en keren terug langs de Visserskaai en het Mijnplein naar ons vertrekpunt.

Onderweg blijven we even stilstaan bij een aantal gebouwen en plaatsen, zoals
Militair: Koninginnekwartier, militaire bakkerij, militaire infirmerie, arsenaal , kazernes van het Hazegras … ;
Kerkelijk: Grote Kerk, Kapucijnenkerk, Gereformeerde Kerk;
Haven- en verkeersinfrastructuur: Station, Westerstaketsel en Jeneverbrug, Stoombotenkaai, aanlegplaats Barge, … ;
Andere: ziekenhuis, stadhuis, armenschool, gevangenis, molens, scheepswerven, waterhuis, oesterputten, vismarkt/-mijn, ezelstallen, …

Stadsgenoot JP RAGAERT is een geboren (°1953) en getogen Oostendenaar die 10 jaar lang leraar wiskunde, fysica, informatica was aan de Normaalschool K. Buls Brussel en het Atheneum Oostende. Vervolgens was hij ICT- en Logistiek Manager bij zuivelbedrijf Friesland Campina.

Erfgoed: “De interesse is vergroot sedert ik op pensioen ben en de cursus erfgoedbeheer in 2012-2013 heb gevolgd met als eindwerk de basis van de wandeling de “Torres van Oostende” uitgegeven door Toerisme Oostende.”
JP bracht de gelijknamige voordracht voor onze gidsenkring op 12 februari 2015.


Afspraak 19.30 uur in Stadsmuseum, Langestraat 69, Oostende


Met dank aan de Koninklijke Heem- & Geschiedkundige kring DE PLATE
Leden: gratis & niet-leden: € 2,5
Inschrijving bij Patricia Veris op 059 80 62 39 per mail: » Patricia Veris

VRIJDAG 11 JANUARI 2019

DE GESCHIEDENIS v/d SINT-PIETERSKERK'
Geïllustreerde lezing door Luc Glorieux
Luc Glorieux

Ingenieur-architect Luc Glorieux (76) doet al een viertal jaar archiefonderzoek naar de voormalige Sint-Pieterskerk waarvan alleen de Peperbusse als toren de brand van 1896 overleefde. In een powerpointvoorstelling belicht Luc Glorieux chronologisch de eeuwenoude geschiedenis van de kerk en haar toren tussen 1200 en 2018 aan de hand van kaarten van de stad Oostende, schetsen van de evolutie van het grondplan van de kerk en foto’s, postkaarten, tekeningen ... .
Als epiloog focust de spreker ook nog even op de brand en de herstellingen van de kerk en toren.

Als zaakvoerder-vennoot van het architectenbureau Felix-Glorieux was Luc Glorieux alleen al in Oostende betrokken bij de bouw van o.a. de parkeertoren van de St.-Jozefskliniek, het Administratief Centrum (belastingen) eerste fase en de restauratie van de Sint-Petrus- en -Pauluskerk, de Kapucijnenkerk, de woning ‘De Ooievaar’ van Dr. Depuydt …

Afspraak: 19.30 uur - Spaans Huisje, Christinastraat 67, Oostende

Maximaal 25 personen - Leden: gratis & niet-leden: € 2,50
Inschrijven bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand op 059 80 62 39 of via mail: » Patricia Veris

VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019

DE OOSTENDSE HAVEN ALS ENERGY PORT
Geïllustreerde lezing door Paul Gerard
Paul Gerard

In 2003 bakende de Belgische overheid in de Belgische Noordzee een eerste zone af waar windmolenparken mochten gebouwd worden. Vijf jaar later begint C-Power aan de bouw van het allereerste windmolenpark met in het totaal 54 windturbines tussen de 5 en 6, 25 MW. Vandaag zijn er vijf parken in bedrijf en is een zesde, Norther, in opbouw.

Omstreeks 2020 zullen 8 offshore parken elektriciteit leveren. Ondertussen wordt al een andere zone voor nieuwe parken voorzien. In een pionierende rol trok de Haven Oostende de kaart van de blauwe energie.

CEO van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende Paul Gerard, nu met pensioen maar nog altijd extern adviseur voor de haven inzake alle offshore activiteiten, was de stuwende kracht bij de uitbouw van onze haven tot een belangrijke energy port in Noordwest-Europa.

Op vrijdag 1 februari 2019 belicht hij die ingrijpende transformatie die onze haven ter zake in het voorbije decennium heeft meegemaakt. Zijn exposé focust o.a. op die infrastructurele omslag, de gestage uitbouw, de belangrijke troeven en de toekomst van deze offshore activiteiten.

19.30 uur Spaans Huisje, Christinastraat 67, Oostende

Maximaal 25 personen - Leden: gratis & niet-leden: € 2,50
Inschrijven bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand op 059 80 62 39 of via mail: » Patricia Veris

Gidsenkring Oostende

valavond

Bezoek Oostende met een gids

Spaans Huisje

Gidsenkring Oostende vzw

Lange Nelle
Christinastraat 67
8400 Oostende

info@oostendeahoy.be